Hot News :

นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นายสง่า คำสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยต้องมีความ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไป เข้าใจค่านิยมในยุคนี้...

[ 25-09-2566 ] Hits:13

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายหมุน พูลมาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อโอนงบประมาณเหลือจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการกันเงินงบประมาณ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมูที่...

[ 25-09-2566 ] Hits:11

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ด้านการบริหารจัดการภายในศูนย์ อปพร. และเป็นการเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด# #องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

[ 22-09-2566 ] Hits:10

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ