Hot News :

นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ต้อนรับการศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนายอัสนี อำนวย ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน พร้อมคณะ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วย นายไพรทูล เนตรพันทัง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับ นายอัสนี อำนวย ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือการดำเนินงานบริการวิชาการ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการหารือครั้งนี้ได้ขอข้อมูลและความร่วมมือจากงานพัฒนาชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เพื่อดำเนินโครงการร่วมกัน...

[ 29-11-2566 ] Hits:3428

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันลอยกระทง) ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมี นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันลอยกระทง) ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงมีจิตสำนึกที่จะสืบสานมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำ หรือ แม่น้ำคงคา มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ...

[ 27-11-2566 ] Hits:3161

กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมสำรวจ ติดตามครัวเรือนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลุ่มเปาะบาง และเด็กพิการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมสำรวจ ติดตามครัวเรือนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลุ่มเปาะบาง เด็กพิการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ (1) นางสาวนวลลออ ดวงหม่อง บ้านโดมประดิษฐ์ บ้านเลขที่ 89 ม. 1 (ด.ช.ทีปกร ปนทอง) (2) น.ส.ปรียาภัทร สายเนตร บ้านโดมประดิษฐ์ บ้านเลขที่...

[ 17-11-2566 ] Hits:3474

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ