Hot News :

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคาร, 04 เมษายน 2566 10:24

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ