Hot News :

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่2)

วันพุธ, 27 เมษายน 2565 11:09

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่2)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ