Hot News :

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

วันศุกร์, 20 มกราคม 2566 10:44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ