Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเน

วันจันทร์, 16 มกราคม 2566 11:19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ