Hot News :

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 14:57

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดยการนำของ นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้นำพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้ดำเนินการจัดทำแปลงสมุนไพร โดยปลูกสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ข่า โหระพา ขิง กระเทียม พริก กระเจี๊ยบแดง ผักชะพูล กะเพรา มะเขือ แมงลัก เสาวรส ฟ้าทะโจร เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ การใช้ประโยชน์สมุนไพร และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย และสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ