Hot News :

วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2566 14:54

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นายประหยัด ดีนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมดังนี้ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ แม่น้ำมูลท่าน้ำวัดวารีอุดม/ปลูกต้นไม้มงคล/เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว/เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์/นิทรรศการกรมประมง (ระบบฟักไข่ปลานิล เครื่องมือประมง) สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ตลาดนัดสีเขียว และสินค้า OTOP อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดวารีอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ