Hot News :

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566

วันอังคาร, 05 กันยายน 2566 09:33

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รร.บ้านนกเต็น, ผู้อำนวยการ รร.บ้านโดมประดิษฐ์, ผู้อำนวยการ รพ.สต.นกเต็น, ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองไฮ วัดบูรพาราม และวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (หลัก 3 – 5 - 7 – 9 สู่ความยั่งยืน) คณะสงฆ์ตำบลโนนกลาง กับ ตำบลโนนกลาง และได้จัดทำประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (คณะกรรมการ 5ส วัดโนนสมบูรณ์) ณ วัดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ