Hot News :

โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนภายในตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์, 13 มีนาคม 2566 08:38

วันที่ 13 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนภายในตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่  เพิ่มมากยิ่งขึ้น มีใจน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เด็กและเยาวชนภายในตำบลโนนกลางได้เข้าร่วมโครงการ  ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง #

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ