Hot News :

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง

วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566 10:22

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่และผู้เกี่ยวข้องอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าในการบริหาร จัดการขยะ ในชุมชน ลดปัญหาขยะที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

       ในการนี้มี คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, ข้าราชการท้องถิ่น, พนักงานจ้าง, ผู้นำท้องที่และตัวแทนชาวบ้านทั้ง 12 หมู่ในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#สำนัปลัด#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ