Hot News :

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566

วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2566 08:44
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการนี้มี คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และคณะครู นักเรียนบ้านนกเต็น เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านนกเต็น ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #กองสวัสดิการสังคม# #องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ